Radnice odmítá zdůvodnit veletoče kolem obecních společností

Radnice odmítá zdůvodnit veletoče kolem obecních společností

Již přes dva měsíce odmítá žižkovská radnice zdůvodnit strategické veletoče kolem struktury obecních společností, které spravují obecní majetek za stovky milionů korun. Na otázky Žižkovských listů starostka

čtěte více
Hujová je třetí nejoblíbenější starostkou metropole

Hujová je třetí nejoblíbenější starostkou metropole

Starostka Prahy 3 Vladislava Hujová (TOP 09) je třetí nejoblíběnější nejvyšší představitelkou městských částí v rámci české metropole. Vyplývá to z aktuálního výzkumu agentury Phoenix research, který probíhal v červenci.

čtěte více
Žižkov budou hlídat další tři kamery

Žižkov budou hlídat další tři kamery

Žižkovská radnice schválila rozšíření městského kamerového systému v Praze 3 o tři další stanoviště. Nově budou pod dohledem Žižkovo náměstí, Kostnické náměstí a cyklostezka u Tachovského náměstí.

čtěte více
Hrrr na ně! Na Vítkov

Hrrr na ně! Na Vítkov

Již počtvrté v novodobé historii poženou Husité z vrchu Vítkov křižáky.

čtěte více

19. zasedání zastupitelstva MČ Praha 3

16.12.2013
19. jednání zastupitelstva MC Praha 3

V úterý 17. prosince 2013 se bude v kongresovém sále hotelu Olšanka konat již devatenácté zasedání zastupitelstva MČ Praha 3. V předvánočním čase, kdy mají občané obvykle na starost jiné věci, se často "prohlasují" poměrně zásadní dokumenty, na program jednání se ostatně můžete podívat níže. 

Program zasedání

 

1. Návrh přísedících Obvodního soudu pro Praha 3 - volební období 2013 - 2017

2. Rozpočet městské části Praha 3 na rok 2014

3. Rozpočtové provizorium městské části Praha 3 na rok 2014

4. Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2015 - 2018

5. Změna objemu rozpočtu roku 2013

6. Odpis nedobytných pohledávek - náklady na provozování výměníkových stanic v privatizovaných domech

7. Odpis nevymahatelných pohledávek v roce 2013 v oblasti správy nemovitostí

8. Odkoupení pozemku parc.č. 4435/20 v k.ú. Žižkov, nově vzniklého oddělením z pozemku parc.č.
4435/1 v k.ú. Žižkov dle GP č. 2623-103/2013 ze dne 28. 7. 2013, od společnosti České dráhy, a.s.,
IČ 709 94 226

9. Koupě pozemků parc. č. 3020/8, 3020/1, 2930/47 a 3021/5, vše v k.ú. Žižkov, obec Praha, dotčených
stavbou v rámci realizace dopravně bezpečnostního opatření v ulici Na Jarově

10. Prodej spoluvlastnických podílů pozemků parc.č. 2639/234 a parc.č. 2639/235 vlastníkům staveb
(budov bez čp/če) - garáží, na pozemcích parc.č. 2639/234 a parc.č. 2639/235, vše v k.ú. Žižkov, ul. K
Lučinám, Praha 3

11. Kupní smlouva, spojená s dohodou o započtení, o koupi halových garáží bez č.p. s pozemkem č. parc.
2619 v k.ú. Vinohrady od Bytového podniku v Praze 3 v likvidaci

12. Vyhodnocení výběrového řízení č. 4 na prodej nepronajaté bytové jednotky č. 812/30, nacházející se v
budově č.p. 805, 812, 815, 849, 864, 865, Praha 3, Lupáčova 10, 12, 14, 16, 18, 20, zapsaná na LV č.
19536 v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální
pracoviště Praha, pro k.ú. Žižkov, obec Praha, spolu s příslušným neoddělitelně spjatým
spoluvlastnickým podílem v rozsahu 467/135677 na společných částech budovy č.p. 805, 812, 815,
849, 864, 865 a s příslušným neoddělitelně spjatým spoluvlastnickým podílem v rozsahu 467/135677
na stavebním pozemku parc.č. 979/5, 979/4, 979/3, 979/6, 979/7, 979/2, a s věcně příslušnými
pozemky parc.č. 979/70, 979/69, 979/68, 979/67, 979/66, 979/65, 979/64, 979/63, 979/62, 979/61,
979/60, 979/59, 979/58, 979/57, 979/56, 979/55, 979/54, 979/52, 979/47, 979/46, 979/42, 979/38,
979/33, 979/28, 979/26, 979/21, 979/20, 979/22, přičemž uvedená budova a pozemek jsou zapsány na
LV č. 19535 v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální
pracoviště Praha, pro katastrální území Žižkov, obec Praha, dle zák. č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších
předpisů

13. Vyhodnocení výběrového řízení č. 7 na prodej nepronajaté bytové jednotky č. 815/30, nacházející se v
budově č.p. 805, 812, 815, 849, 864, 865, Praha 3, Lupáčova 10, 12, 14, 16, 18, 20, zapsaná na LV č.
19536 v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální
pracoviště Praha, pro k.ú. Žižkov, obec Praha, spolu s příslušným neoddělitelně spjatým
spoluvlastnickým podílem v rozsahu 998/135677 na společných částech budovy č.p. 805, 812, 815,
849, 864, 865 a s příslušným neoddělitelně spjatým spoluvlastnickým podílem v rozsahu 998/135677
na stavebním pozemku parc.č. 979/5, 979/4, 979/3, 979/6, 979/7, 979/2, a s věcně příslušnými
pozemky parc.č. 979/70, 979/69, 979/68, 979/67, 979/66, 979/65, 979/64, 979/63, 979/62, 979/61,
979/60, 979/59, 979/58, 979/57, 979/56, 979/55, 979/54, 979/52, 979/47, 979/46, 979/42, 979/38,
979/33, 979/28, 979/26, 979/21, 979/20, 979/22, přičemž uvedená budova a pozemek jsou zapsány na
LV č. 19535 v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální
pracoviště Praha, pro katastrální území Žižkov, obec Praha, dle zák. č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších
předpisů

14. Vyhodnocení výběrového řízení č. 12 na prodej nepronajaté bytové jednotky č. 864/23, nacházející se
v budově č.p. 805, 812, 815, 849, 864, 865, Praha 3, Lupáčova 10, 12, 14, 16, 18, 20, zapsaná na LV č.
19536 v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální
pracoviště Praha, pro k.ú. Žižkov, obec Praha, spolu s příslušným neoddělitelně spjatým
spoluvlastnickým podílem v rozsahu 1425/135677 na společných částech budovy č.p. 805, 812, 815,
849, 864, 865 a s příslušným neoddělitelně spjatým spoluvlastnickým podílem v rozsahu 1425/135677
na stavebním pozemku parc.č. 979/5, 979/4, 979/3, 979/6, 979/7, 979/2, a s věcně příslušnými
pozemky parc.č. 979/70, 979/69, 979/68, 979/67, 979/66, 979/65, 979/64, 979/63, 979/62, 979/61,
979/60, 979/59, 979/58, 979/57, 979/56, 979/55, 979/54, 979/52, 979/47, 979/46, 979/42, 979/38,
979/33, 979/28, 979/26, 979/21, 979/20, 979/22, přičemž uvedená budova a pozemek jsou zapsány na
LV č. 19535 v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální
pracoviště Praha, pro katastrální území Žižkov, obec Praha, dle zák. č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších
předpisů

15. Vyhodnocení výběrového řízení č. 13 na prodej nepronajaté bytové jednotky č. 865/19, nacházející se
v budově č.p. 805, 812, 815, 849, 864, 865, Praha 3, Lupáčova 10, 12, 14, 16, 18, 20, zapsaná na LV č.
19536 v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální
pracoviště Praha, pro k.ú. Žižkov, obec Praha, spolu s příslušným neoddělitelně spjatým
spoluvlastnickým podílem v rozsahu 402/135677 na společných částech budovy č.p. 805, 812, 815,
849, 864, 865 a s příslušným neoddělitelně spjatým spoluvlastnickým podílem v rozsahu 402/135677
na stavebním pozemku parc.č. 979/5, 979/4, 979/3, 979/6, 979/7, 979/2, a s věcně příslušnými
pozemky parc.č. 979/70, 979/69, 979/68, 979/67, 979/66, 979/65, 979/64, 979/63, 979/62, 979/61,
979/60, 979/59, 979/58, 979/57, 979/56, 979/55, 979/54, 979/52, 979/47, 979/46, 979/42, 979/38,
979/33, 979/28, 979/26, 979/21, 979/20, 979/22, přičemž uvedená budova a pozemek jsou zapsány na
LV č. 19535 v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální
pracoviště Praha, pro katastrální území Žižkov, obec Praha, dle zák. č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších
předpisů

16. Žádost o svěření nemovitostí v k.ú. Strašnice, Vinohrady a Žižkov, do správy Městské části Praha 3

17. Stanovení výše paušální hodinové náhrady výdělku neuvolněného člena zastupitelstva městské části
na rok 2014

18. Prodej pronajaté bytové jednotky, nacházející se v budově č.p. 2423, k.ú. Žižkov, obec Praha,
Čajkovského 14, Praha 3, spolu s příslušným neoddělitelně spjatým spoluvlastnickým podílem na
společných částech budovy č.p. 2423 a příslušným neoddělitelně spjatým spoluvlastnickým podílem
na stavebním pozemku parc.č. 1413/2 a věcně příslušném pozemku parc. č. 1413/4, vše pro k.ú.
Žižkov, obec Praha, dle zák. č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů

19. Změna spoluvlastnických podílů na společných částech budovy č.p. 2278 a spoluvlastnických podílů k
pozemku parc. č. 2626, vše k.ú. Vinohrady, Praha 3, Radhošťská 1, změna vymezení nebytové jednotky
č. 2278/101, nebytové jednotky č. 2278/102, nebytové jednotky č. 2278/103 a nové vymezení
nebytové jednotky č. 2278/104 v budově č.p. 2278, v k.ú. Vinohrady, Radhošťská 1, Praha 3, změna
Prohlášení vlastníka dle § 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění, kterým byly vymezeny jednotky v
budově č.p. 2278 s pozemkem parc. č. 2626, vše k.ú. Vinohrady, Radhošťská 1, Praha 3 a schválení
Dohody o vypořádání podílů

20. Prodej pronajatých bytových jednotek v budově č.p. 1472, k.ú. Žižkov, dle zákona č. 72/1994 Sb., Praha
3, Roháčova 107

21. Prodej pronajatých bytových jednotek v budově č.p. 1497, k.ú. Žižkov, dle zákona č. 72/1994 Sb., Praha
3, Koněvova 108

22. Prodej pronajatých bytových jednotek v budově čp. 2399 v k.ú. Žižkov dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3,
Koněvova 184

23. Vyřazení jednotek z prodeje dle zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění, u kterých nebylo v zákonné
lhůtě uplatněno přednostní právo oprávněného nájemce na koupi jednotky nebo předkupní právo
oprávněného nájemce k jednotce

24. Dary z Grantového a podpůrného fondu městské části Praha 3 - jednoleté granty

25. Dary z Grantového a podpůrného fondu městské části Praha 3 - dvouleté granty

26. Akční plán pro rok 2014 Strategického plánu Městské části Praha 3

27. Dodatek č. 6 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou
25/1700

28. Dodatek č. 6 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, Vozová 5/953

39. Dotazy, připomínky, podněty, interpelace

 

Zdroj: MČ Praha 3

Diskuse

Tipy na akce

Aktuality

Pokračuje rekonstrukce křižovatky Prokopova-Jeseniova

Až do 15. září budou v souvislosti s pokračováním celkové rekonstrukce a přestavby křižovatky ulic Prokopova-Rokycanova-Jeseniova probíhat v lokalitě uzavírky, omezení a změny v MHD. Zde je jejich přehled:

CzechPoint na Seifrtce od 14. 12. mimo provoz

Pokud budete potřebovat v druhé polovině prosince ověřit podpis či využít jiné služby pracoviště CzechPoint, musíte ve třetí městské části pouze do Lipanské ulice. Pracoviště v budově městské části na Seifertově ulici bude z technických důvodů do konce roku uzavřeno.

8. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 3

Úterý 22. prosince 2015 od 15.00 hodin, Žižkovská radnice, Havlíčkovo náměstí 9, 1. patro, č. dveří 126

created by Anawe