Radnice odmítá zdůvodnit veletoče kolem obecních společností

Radnice odmítá zdůvodnit veletoče kolem obecních společností

Již přes dva měsíce odmítá žižkovská radnice zdůvodnit strategické veletoče kolem struktury obecních společností, které spravují obecní majetek za stovky milionů korun. Na otázky Žižkovských listů starostka

čtěte více
Hujová je třetí nejoblíbenější starostkou metropole

Hujová je třetí nejoblíbenější starostkou metropole

Starostka Prahy 3 Vladislava Hujová (TOP 09) je třetí nejoblíběnější nejvyšší představitelkou městských částí v rámci české metropole. Vyplývá to z aktuálního výzkumu agentury Phoenix research, který probíhal v červenci.

čtěte více
Žižkov budou hlídat další tři kamery

Žižkov budou hlídat další tři kamery

Žižkovská radnice schválila rozšíření městského kamerového systému v Praze 3 o tři další stanoviště. Nově budou pod dohledem Žižkovo náměstí, Kostnické náměstí a cyklostezka u Tachovského náměstí.

čtěte více
Hrrr na ně! Na Vítkov

Hrrr na ně! Na Vítkov

Již počtvrté v novodobé historii poženou Husité z vrchu Vítkov křižáky.

čtěte více

21. jednání zastupitelstva MČ Praha 3

redakce / 16.6.2014
21. jednání zastupitelstva MČ Praha 3

V úterý 17. června se od 15.00 odehraje v kongresovém sále hotelu Olšanka již dvacáté první jednání zastupitelstva MČ Praha 3. Lze očekávat opět vydatnou předprázdninovou diskuzi, především co se týče plánované koupě VIP tribun na stadionu Viktorie Žižkov. 

PROGRAM JEDNÁNÍ

 

1. Volba člena Rady městské části Praha 3
2. Volba člena Výboru finančního městské části Praha 3, volba předsedy Výboru pro územní rozvoj městské části Praha 3
3. Změna objemu rozpočtu roku 2014
4. Závěrečný účet městské části Praha 3 za rok 2013
5. Schválení účetní závěrky Městské části Praha 3 za rok 2013
6. Neuplatnění odstoupení dle článku VI. darovací smlouvy uzavřené mezi Městskou částí Praha 3 a organizací "Máme otevřeno o.s."
7. Koupě stavby čp. 2871 - objektu privátního VIP klubu, stojícího na pozemcích parc.č. 163/23 a parc.č. 166/21, vše v k.ú. Žižkov, koupě pozemku parc.č. 163/23 v k.ú. Žižkov a koupě pozemku parc.č. 163/11 v k.ú. Žižkov, vše od vlastníka nemovitých věcí, zapsaných na LV č. 14715 pro k.ú. Žižkov, obec Praha, společnosti Viktoria Žižkov a.s., IČ 257 94 931
8. Koupě pozemku parc.č. 757, k.ú. Žižkov, jehož součástí je stavba bytového domu čp. 207, zapsaného na LV č. 396 pro k.ú. Žižkov, obec Praha, ul. Štítného 207/40, Praha 3
9. Poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2014 - Junák, svaz skatů a skautek ČR, 4. přístav J. Nerudy
10. Strategický plán rozvoje Městské části Praha 3 pro období 2014 - 2020
11. Podnět na změnu územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy - Parukářka
12. Vyhlášení místního referenda o stanovení pravidel využití lokality Parukářka
13. Použití prostředků z Fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 - poskytnutí darů pro opravy a rekonstrukce domů na území MČ Praha 3
14. Použití prostředků z Fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 - poskytnutí vratných finančních částek a darů pro opravy a rekonstrukce domů na území MČ Praha 3
15. Použití prostředků z Fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 - poskytnutí vratné finanční částky a daru pro opravy a rekonstrukce domu na území MČ Praha 3
16. Poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2014 - Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón MK ČR
17. Poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2014 -Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón MK ČR
18. Poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2014 - Žižkovský nekonvenční podzim
19. Poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2014 - Baletní škola BcA. Jána Nemce
20. Prodej nemovité věci dle zák.č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění - pronajaté bytové jednotky v domě č.p. 1739, který je součástí pozemku parc.č. 2081, vše k.ú. Žižkov, Praha 3, Žerotínova 66
21. Prodej nemovité věci dle zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění - pronajatých bytových jednotek v domě č.p. 1768, který je součástí pozemku parc. č. 4080 v k.ú. Žižkov, Praha 3, Jana Želivského 18
22. Prodej nemovité věci dle zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění - pronajatých bytových jednotek v domě č.p. 1801, který je součástí pozemku parc. č. 4076 v k.ú. Žižkov, Praha 3, Jana Želivského 22
23. Prodej nemovité věci dle zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění - pronajatých bytových jednotek v domě č.p. 1159, který je součástí pozemku parc.č. 1992 v k.ú. Žižkov, Praha 3, Domažlická 9
24. Prodej nemovité věci dle zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění - pronajatých bytových jednotek v domě č.p. 353, který je součástí pozemku parc.č. 673 v k.ú. Žižkov, Praha 3, Seifertova 69
25. Vyřazení jednotek z prodeje dle zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění, u kterých nebylo v zákonné lhůtě uplatněno přednostní právo oprávněného nájemce na koupi jednotky nebo předkupní právo oprávněného nájemce k jednotce
26. Poskytnutí daru z fondu sociálního a zdravotního
27. Dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 4,6/1680
28. Dodatek č. 2 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Ošetřovatelský domov Praha 3
29. Dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955
30. Dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716
31. Dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 23/119
32. Dodatek č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, Havlíčkovo náměstí 10/300
33. Dodatek č. 6 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500
34. Dodatek č. 6 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/800
35. Dodatek č. 8 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614
36. Dodatek č. 9 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400
37. Prodej pronajatých bytových jednotek v budově čp. 1623 v k.ú. Žižkov, Praha 3, Radhošťská 18, 20, 22, vymezených podle zákona č. 72/1994 Sb., zákona o vlastnictví bytů, který je realizován v důsledku legislativních změn platných od 1.1.2014-dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
38. Dotazy, podněty, připomínky, interpelace

II. Pro informaci Zastupitelstva městské části
Zápisy z Výborů ZMČ
Informace o vyřízení dotazů, připomínek, podnětů a interpelací z 20. zasedání ZMČ dne 18. 3. 2014

Diskuse

Tipy na akce

Aktuality

Pokračuje rekonstrukce křižovatky Prokopova-Jeseniova

Až do 15. září budou v souvislosti s pokračováním celkové rekonstrukce a přestavby křižovatky ulic Prokopova-Rokycanova-Jeseniova probíhat v lokalitě uzavírky, omezení a změny v MHD. Zde je jejich přehled:

CzechPoint na Seifrtce od 14. 12. mimo provoz

Pokud budete potřebovat v druhé polovině prosince ověřit podpis či využít jiné služby pracoviště CzechPoint, musíte ve třetí městské části pouze do Lipanské ulice. Pracoviště v budově městské části na Seifertově ulici bude z technických důvodů do konce roku uzavřeno.

8. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 3

Úterý 22. prosince 2015 od 15.00 hodin, Žižkovská radnice, Havlíčkovo náměstí 9, 1. patro, č. dveří 126

created by Anawe