Radnice odmítá zdůvodnit veletoče kolem obecních společností

Radnice odmítá zdůvodnit veletoče kolem obecních společností

Již přes dva měsíce odmítá žižkovská radnice zdůvodnit strategické veletoče kolem struktury obecních společností, které spravují obecní majetek za stovky milionů korun. Na otázky Žižkovských listů starostka

čtěte více
Hujová je třetí nejoblíbenější starostkou metropole

Hujová je třetí nejoblíbenější starostkou metropole

Starostka Prahy 3 Vladislava Hujová (TOP 09) je třetí nejoblíběnější nejvyšší představitelkou městských částí v rámci české metropole. Vyplývá to z aktuálního výzkumu agentury Phoenix research, který probíhal v červenci.

čtěte více
Žižkov budou hlídat další tři kamery

Žižkov budou hlídat další tři kamery

Žižkovská radnice schválila rozšíření městského kamerového systému v Praze 3 o tři další stanoviště. Nově budou pod dohledem Žižkovo náměstí, Kostnické náměstí a cyklostezka u Tachovského náměstí.

čtěte více
Hrrr na ně! Na Vítkov

Hrrr na ně! Na Vítkov

Již počtvrté v novodobé historii poženou Husité z vrchu Vítkov křižáky.

čtěte více

Druhé zasedání zastupitelstva MČ Praha 3

redakce / 9.12.2014
Druhé zasedání zastupitelstva MČ Praha 3

AKTUALIZOVÁNO: Před měsícem proběhlo první ustavující zasedání zastupitelstva MČ Praha 3, dnes 9. prosince na něj navazuje druhé, již tradiční zasedání zastupitelstva, které se koná od 15:00 ve velké zasedací síni radnice na Havlíčkově náměstí. 

Pokud byste bloudili, tak budova radnice se nachází na Havlíčkově náměstí čp. 9, přičemž velkou zasedací síň naleznete v prvním patře ve dveřích číslo 126.

 

Přímý přenos z dnešního zasedání můžete sledovat ZDE.

 

PROGRAM ZASEDÁNÍ

 

I. Pro jednání Zastupitelstva městské části

1. Volba zástupce starostky městské části Praha 3, uvolněného člena Zastupitelstva městské části - doplnění Rady městské části na celkový počet 9 členů.
2. Zřízení a působnost výborů Zastupitelstva městské části Praha 3 - Výboru pro územní rozvoj a Výboru pro výchovu a vzdělávání.
3. Zřízení a působnost Výboru pro správu grantového a podpůrného fondu Zastupitelstva městské části Praha 3.
4. Stanovení výše paušální hodinové náhrady výdělku neuvolněného člena zastupitelstva městské části na rok 2015.
5. Změna objemu rozpočtu roku 2014.
6. Rozpočtové provizorium městské části Praha 3 na rok 2015.
7. Vyhodnocení výběrového řízení č. 4 na prodej nepronajaté bytové jednotky č. 812/30, nacházející se v budově č.p. 805, 812, 815, 849, 864, 865, Praha 3, Lupáčova 10, 12, 14, 16, 18, 20, zapsaná na LV č. 19536 v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro k.ú. Žižkov, obec Praha, spolu s příslušným neoddělitelně spjatým spoluvlastnickým podílem v rozsahu 467/135677 na společných částech budovy č.p. 805, 812, 815, 849, 864, 865 a s příslušným neoddělitelně spjatým spoluvlastnickým podílem v rozsahu 467/135677 na stavebním pozemku parc.č. 979/5, 979/4, 979/3, 979/6, 979/7, 979/2, a s věcně příslušnými pozemky parc.č. 979/70, 979/69, 979/68, 979/67, 979/66, 979/65, 979/64, 979/63, 979/62, 979/61, 979/60, 979/59, 979/58, 979/57, 979/56, 979/55, 979/54, 979/52, 979/47, 979/46, 979/42, 979/38, 979/33, 979/28, 979/26, 979/21, 979/20, 979/22, přičemž uvedená budova a pozemek jsou zapsány na LV č. 19535 v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro katastrální území Žižkov, obec Praha, dle zák. č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
8. Vyřazení jednotek z prodeje dle zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění, u kterých nebylo v zákonné lhůtě uplatněno přednostní právo oprávněného nájemce na koupi jednotky nebo předkupní právo oprávněného nájemce k jednotce.
9. Odpis nevymahatelných pohledávek v roce 2014 v oblasti správy nemovitostí.
10. Projektová žádost Městské části Praha 3 - "Úprava ulice Lukášova a přilehlé oblasti vrchu Vítkov".
11. Poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2014 Sdružení Zvoneček - Praha, z. s.
12. Dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966.
13. Dodatek č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 204/2686.
14. Dodatek č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200.
15. Dodatek č. 6 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, Cimburkova 18/600.
16. Dodatek č. 8 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, Vozová 5/953.
17. Dodatek č. 9 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614.
18. Zrušení usnesení Zastupitelstva městské části č. 536 ze dne 09.09.2014 - Dodatek č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716.
19. Změna data účinnosti sloučení příspěvkových organizací Pečovatelská služba Praha 3 a Ošetřovatelský domov Praha 3 a dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Pečovatelská služba Praha 3.
20. Aktualizace Zásad pro poskytování vratných finančních částek a darů z Fondu obnovy a rozvoje.
21. Dotazy, připomínky, podněty, interpelace.

II. Pro informaci Zastupitelstva městské části

Diskuse

Tipy na akce

Aktuality

Pokračuje rekonstrukce křižovatky Prokopova-Jeseniova

Až do 15. září budou v souvislosti s pokračováním celkové rekonstrukce a přestavby křižovatky ulic Prokopova-Rokycanova-Jeseniova probíhat v lokalitě uzavírky, omezení a změny v MHD. Zde je jejich přehled:

CzechPoint na Seifrtce od 14. 12. mimo provoz

Pokud budete potřebovat v druhé polovině prosince ověřit podpis či využít jiné služby pracoviště CzechPoint, musíte ve třetí městské části pouze do Lipanské ulice. Pracoviště v budově městské části na Seifertově ulici bude z technických důvodů do konce roku uzavřeno.

8. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 3

Úterý 22. prosince 2015 od 15.00 hodin, Žižkovská radnice, Havlíčkovo náměstí 9, 1. patro, č. dveří 126

created by Anawe